Титлите през средновековието
Главная страница. Форум
Баронет - наследствена благородническа титла в Средневековна Англия. Въвведена през 1611 година и заемаща междинното положение между нисшите и висшите благородници. По-нисша от барон.

Барон - в Западна Европа означавала непосредствен васал на краля, по-късно благородническа титла. Титлата барон в Англия стои по-ниско от виконт и заема последно място в йерархията на титлите на висшето благородничество /като изключим по-късната баронет/. В по-широк смисъл към бароните принадлежи цялото висше благородничество. Във Франция и Германия тази титла била по-долу от графската.

Виконт - в превод от латински означава заместник на графа. Първоначално титла на кастелан или служите заместващ графа в негово отсъствие в Франкската империя на Каролингите. По-късно самостоятелна титла но-нисша от граф и над барон.

Граф - в ранното средновековие в Западна Европа графове са били длъжностни лица. Във Франция след втората половина на шести век графа имал съдебна, административна и военна власт във своя окръг - графство. Постепенно длъжноста на графа става наследствена. По времето на феодализма граф е феодален владетел , след това станал титла сред висшето благородничество.

Маркиз /Маркграф - Във Франция и Италия през средновековието едри земевладелци, феодали, по своето положение в титулната йерархия се намирали между графа и херцога. Първоначално длъжностно лице в Империята на Каролингите и в Светата Римска Империя. Длъжноста била създадена от Карл Велики за управление на териториални единици наречени марки. Маркиз разполага с по-широки пълномощия от графа и по-точно с постоянна военна власт. С развитието на феодализма маркизите се превърнали в полусамостоятелни или напълно самостоятелни владетели на поверената им област.

Херцог - При древните германци изборна длъжност на военен вожд на племето. В Западна Европа в период на ранното средновековие - племенен княз; в период на феодализма - едър земевладелец. В системата на военната йерархия херцога заемал второ място след краля. По-късно херцог става най-висша благородническа титла показваща близко роднинство с управляваща та или някога управлявала кралска династия.

Hosted by uCoz
Hosted by uCoz

Hosted by uCoz